Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Người Tin Chúa Phải Sống Như Thế Nào

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Người Tin Chúa Phải Sống Như Thế Nào

Lynwood_AllianceChurch_02s

Tựa đề: Người Tin Chúa Phải Sống Như Thế Nào
Kinh Thánh: Châm Ngôn 9; Gia-cơ 1; Thi Thiên 90

Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

Xin bấm vào tựa đề Người Tin Chúa Phải Sống Như Thế Nào và nút play để nghe bài giảng

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top