Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Người Nữ Tài Đức

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Người Nữ Tài Đức

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Người Nữ Tài Đức
Bài Giảng: Người Nữ Tài Đức
Kinh Thánh: Châm Ngôn 31:10-31
Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
Xin vui lòng bấm vào tựa đề Người Nữ Tài Đức và nút play để nghe bài giảng.
 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top