Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Ngày Mai Sẽ Ra Sao

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Ngày Mai Sẽ Ra Sao

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Ngày Mai Sẽ Ra Sao

 

Sứ điệp: Ngày Mai Sẽ Ra Sao
Kinh Thánh: Thi Thiên 84
Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

Thi Thiên 84

1. Đức Giê-hô-va của các đạo quân! Nơi ngự của Ngài thật đáng yêu.
2. Linh hồn con khao khát và mơ ước được vào trong sân của nhà Đức Giê-hô-va. Tâm hồn và thể xác của con hoan ca tôn ngợi Đức Chúa Trời hằng sống.
3. Đức Giê-hô-va của các đạo quân là Vua của con và là Đức Chúa Trời của con!
Ngay cả chim sẻ cũng tìm được một nơi để ở, và chim én cũng làm tổ của mình để có thể đẻ con gần nơi bàn thờ của Ngài.
4. Phước cho người nào được ở trong nhà của Ngài! Họ sẽ ca ngợi Ngài mãi mãi. (Sê-la)

5. Phước cho người được sức mạnh từ nơi Ngài khi hướng lòng mình về hành trình đến nhà của Ngài.
6. Khi trải qua thung lũng sầu đau than khóc, họ sẽ biến nơi đó thành nơi có những suối nước tuôn trào, phước hạnh tràn ngập như mưa.
7. Họ đi tới, sức lực càng thêm sức lực, mỗi người ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn.
8. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các đạo quân! Xin nghe lời cầu nguyện của con.
Đức Chúa Trời của Gia-cốp! Xin hãy lắng nghe. (Sê-la)

9. Đức Chúa Trời là thuẫn khiên của chúng con! Xin đoái xem mặt của người được Ngài xức dầu.
10. Bởi vì một ngày trong các sân của Ngài hơn cả ngàn ngày tại những nơi khác.
Con thà được làm người giữ cửa trong nhà của Đức Chúa Trời còn hơn sống trong những trại của kẻ ác.
11. Bởi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời, là cái thuẫn khiên;
Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh quang;
Ngài không giữ lại điều tốt lành nào cho những người bước đi cách chính trực.
12. Đức Giê-hô-va của các đạo quân ôi!
Thật phước hạnh cho người nào tin cậy nơi Ngài.

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top