Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nếp Sống Phục Vụ

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nếp Sống Phục Vụ

washingfeet_01

Kinh Thánh: Lu-ca 16:9-13
Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
Sứ điệp: Nếp Sống Phục Vụ

Quản Lý Trung Tín

10. “Ai trung tín trong việc nhỏ cũng sẽ trung tín trong việc lớn. Ai bất chính trong việc nhỏ cũng sẽ bất chính trong việc lớn.

11. Vậy nếu các ngươi không trung tín đối với của cải phi nghĩa, ai dám trao cho các ngươi quản lý của cải chân chính? 12. Nếu các ngươi không trung tín đối với những gì của người khác, ai dám trao cho các ngươi những gì các ngươi có khả năng quản lý?

13. Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ, vì đầy tớ ấy sẽ ghét chủ nầy và thương chủ kia, hoặc trọng chủ nầy và khinh chủ kia. Các ngươi không thể vừa làm tôi Ðức Chúa Trời và vừa làm tôi tiền của.”

 

Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Nếp Sống Phục Vụ   để nghe bài giảng.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top