Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nếp Sống Phục Vụ

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nếp Sống Phục Vụ

Sứ điệp: Nếp Sống Phục Vụ
Kinh Thánh: Lu-ca 16:9-13

Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
 


 

Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top