Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nếp Sống Nội Tâm

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nếp Sống Nội Tâm

 
 
Bài Giảng: Nếp Sống Nội Tâm (2003)
Kinh Thánh: Rô-ma 12:1-21

Diễn Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

 


 

 

Lời Khuyên Dâng Mình Cho Chúa

1. Vì vậy, thưa anh em! Bởi tình thương của Ðức Chúa Trời, tôi nài khuyên anh em hãy dâng thân thể của mình làm vật hiến tế sống động, thánh khiết, và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ðó là sự thờ phượng thích hợp của anh em. 2. Ðừng rập khuôn theo đời nầy, nhưng hãy được biến hóa theo sự đổi mới trong tâm trí của anh em, để minh chứng cho ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào.

Sống Khiêm Nhường Trong Hội Thánh

3. Nhờ ân điển đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em, đừng nghĩ quá cao về chính mình, nhưng phải suy nghĩ đúng mực, theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người. 4. Giống như trong một thân thể, chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không có cùng một chức năng, 5. cũng vậy, chúng ta tuy nhiều người, nhưng chỉ là một thân trong Ðấng Christ, và mỗi người là chi thể của nhau, 6. nhưng tùy theo ân điển của Chúa ban, chúng ta có những ân tứ khác nhau: Nếu được ân tứ tiên tri, hãy nói theo lượng đức tin; 7. được ân tứ phục vụ, hãy phục vụ; được ân tứ giảng dạy, hãy giảng dạy; 8. được ân tứ khích lệ, hãy khích lệ; được ân tứ ban phát, hãy ban phát rộng rãi; được ân tứ lãnh đạo, hãy nhiệt tâm lãnh đạo; được ân tứ bày tỏ tình thương, hãy vui vẻ mà làm.

Nếp Sống Yêu Thương

9. Tình yêu phải chân thật. Hãy ghét điều ác, gắn bó với điều lành. 10. Hãy yêu thương nhau thân thiết như anh em; hãy tôn trọng nhau. 11. Hãy chuyên cần, đừng lười biếng; hãy có tinh thần nhiệt thành, hãy phục vụ Chúa. 12. Hãy vui mừng trong hy vọng, nhẫn nại trong hoạn nạn, kiên trì trong sự cầu nguyện. 

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top