Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nếp Sống Mới

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nếp Sống Mới

prayer_liftup

Sứ điệp: Nếp Sống Mới
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:16-6:22
Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top