Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nếp Sống Gia Đình

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nếp Sống Gia Đình

Flower_01

Kinh Thánh: Rô-ma 12:1-21
Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
Sứ điệp: Nếp Sống Gia Đình

18. Vậy, hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời Ta nói cùng các ngươi, đeo nó như một dấu nơi tay, như một ấn chí giữa hai con mắt.

19. Hãy dạy nó lại cho con cái mình, nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi ngươi nằm hay là khi chổi dậy.

20. Cũng phải ghi các lời ấy trên cột nhà và trên cửa mình, 21. hầu cho những ngày của các ngươi và của con cái các ngươi được nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, y như những ngày của trời ở trên đất.

Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Nếp Sống Gia Đình   để nghe bài giảng.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top