Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Mười Lăm Phút

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Mười Lăm Phút

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Mười Lăm Phút
Tựa đề: Mười Lăm Phút
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 24
Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
Xin bấm vào tựa đề Mười Lăm Phút và nút play để nghe bài giảng. 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top