Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Luật Pháp và Lời Tiên Tri

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Luật Pháp và Lời Tiên Tri

Bible_32

 

Sứ điệp:  Luật Pháp và Lời Tiên Tri
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:17 “Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn.”
Chúa Nhật: 26/1/1992
Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top