Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Khải Tượng Đổi Mới

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Khải Tượng Đổi Mới

Tựa đề: Khải Tượng Đổi Mới
Kinh Thánh: Ê-sai 64

Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
 


 

Ê-sai 64

1 Ôi, ước gì Ngài xé các từng trời ngự xuống, để núi non rúng động trước mặt Ngài.

2 Như lửa hừng đốt các củi khô cháy rụi, Như lửa nung làm sôi sục nước trong nồi, nguyện Ngài làm cho danh Ngài được quân thù của Ngài biết đến, để muôn dân run sợ trước mặt Ngài! 

3 Khi Ngài thực hiện những việc lớn lao kinh khủng, mà chúng con không ngờ có lúc Ngài làm; Ngài đã ngự xuống, các núi non rúng động trước mặt Ngài.

4 Vì từ khi dựng nên trời đất, chưa ai được nghe nói đến bao giờ, Chưa tai ai nghe, chưa mắt ai thấy có một Ðức Chúa Trời nào khác ngoài ra Ngài, Ðấng ra tay hành động để giúp đỡ những kẻ trông cậy Ngài.

5 Ngài gặp gỡ những kẻ lấy làm vui mà làm điều công chính, Những người nhớ đến Ngài để đi theo đường lối Ngài. Này, Ngài đã giận vì chúng con phạm tội; Nhưng nếu chúng con cứ mãi là những kẻ có tội, thì làm sao chúng con được cứu đây?

6 Vì tất cả chúng con đã trở nên như những kẻ ô uế; Mọi việc công chính chúng con như áo quần nhớp nhúa; Tất cả chúng con như chiếc lá úa tàn; Những tội lỗi chúng con như trận gió, đùa chúng con đi.

7 Chẳng có ai kêu cầu danh Ngài; Không người nào trỗi dậy bám chặt lấy Ngài, Vì Ngài đã ẩn mặt Ngài khỏi chúng con; Ngài đã để cho tội lỗi chúng con tha hồ hủy hoại chúng con.

8 Nhưng bây giờ, CHÚA ôi, Ngài là Cha chúng con; Chúng con là đất sét, và Ngài là thợ gốm; Chúng con là sản phẩm của tay Ngài.

9 Lạy CHÚA, xin Ngài đừng quá giận chúng con nữa;  Xin Ngài đừng ghi nhớ tội lỗi chúng con đến đời đời; Này, xin Ngài xem đây, tất cả chúng con đều là dân Ngài.

10 Các thành thánh của Ngài giờ đã thành những hoang địa điêu tàn; Núi Si-ôn nay đã thành nơi quạnh hiu vắng vẻ; Giê-ru-sa-lem bây giờ chỉ là nơi hoang vắng tiêu điều.

11 Ðền thờ thánh và đẹp đẽ của chúng con, nơi tổ tiên chúng con thường ca ngợi Ngài,
Nay đã bị lửa hừng thiêu rụi; tất cả những gì chúng con yêu quý giờ đã thành đống đổ nát điêu tàn.

12 CHÚA ôi, lẽ nào Ngài đành lòng để mặc chúng con chịu mãi cảnh trạng như thế sao?
Nỡ nào Ngài cứ bất động, để chúng con bị hoạn nạn thảm khốc luôn như vậy sao?

Bản Dịch 2011

 

Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

 
 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top