Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Hoài Niệm Trong Mùa Thương Khó

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Hoài Niệm Trong Mùa Thương Khó

Old_Cross
Kinh Thánh: Giăng 19:17-27
Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
 

Đức Chúa Jesus bị đóng đinh 

Đức Chúa Jesus vác thập tự của mình đi ra, đến một nơi gọi là Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Gô-gô-tha. Tại đó, họ đóng đinh Ngài. Cùng với Ngài có hai người khác, một người bên nầy và một người bên kia, còn Đức Chúa Jesus ở chính giữa. Phi-lát cũng sai viết một dòng chữ, rồi treo trên thập tự. Ghi rằng: “JESUS NGƯỜI NA-XA-RÉT, VUA DÂN DO THÁI.”

Bởi vì chỗ Đức Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự là một nơi gần thành phố, và dòng chữ được viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ, La-tinh và Hy Lạp, cho nên có nhiều người Do Thái đã đọc được.

Do đó, các trưởng tế của dân Do Thái đã nói với Phi-lát: “Xin đừng viết: ‘Vua của dân Do Thái,’ nhưng hãy viết: ‘Người nói: Ta là vua của dân Do Thái.’ ”

Phi-lát đã trả lời: “Điều ta đã viết, thì ta đã viết rồi.”

Sau khi đã đóng đinh Đức Chúa Jesus vào thập tự, những người lính đã lấy trang phục của Ngài chia làm bốn phần, mỗi người lính một phần, và cũng lấy chiếc áo thụng nữa. Tuy nhiên, chiếc áo thụng nầy nguyên vẹn, đan quyện từ trên đến cả chiếc áo. Do đó họ đã bảo nhau: “Đừng xé nó ra, nhưng hãy bắt thăm xem ai được.” Như vậy, điều nầy làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã nói: “Họ chia nhau trang phục của Ta, và bắt thăm áo của Ta.” Thật vậy, những người lính đã làm những điều nầy.

Lúc đó, đứng gần thập tự của Đức Chúa Jesus có mẹ Ngài, và chị của mẹ Ngài, Ma-ri vợ của Cơ-lê-ô-pa, và Ma-ri Ma-đơ-len. Đức Chúa Jesus thấy mẹ của Ngài và một môn đồ, là người Ngài yêu mến, đang đứng gần, thì nói với mẹ rằng: “Thưa bà, đó là con trai của bà!” Rồi Ngài nói với môn đồ: “Kìa! Mẹ của con.” Và kể từ lúc đó, môn đồ nầy đã đem bà về nhà của mình.

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top