Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Hầu Việc Chúa

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Hầu Việc Chúa

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Hầu Việc Chúa

Sứ điệp: Hầu Việc Chúa
Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 15:58
Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Hầu Việc Chúa và nút play để nghe bài giảng.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top