Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Hầu Việc Chúa

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Hầu Việc Chúa

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Hầu Việc Chúa

Sứ điệp: Hầu Việc Chúa
Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 15:58
Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân


Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top