Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Hạnh Phúc Thật

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Hạnh Phúc Thật

flower_blue_s
Sứ điệp: Hạnh Phúc Thật
Kinh Thánh: Giê-rê-mi 33:8-9

Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Hạnh Phúc Thật và nút play để nghe bài giảng.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top