Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Gương Của Cha

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Gương Của Cha

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Gương Của Cha
Bài Giảng:  Gương Của Cha
Kinh Thánh: Giăng
Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
Xin vui lòng bấm vào tựa đề
Gương Của Cha và nút play để nghe bài giảng.
 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top