Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Gặp Chúa Phục Sinh

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Gặp Chúa Phục Sinh

 
 
Bài Giảng: Gặp Chúa Phục Sinh
Kinh Thánh: Giăng 21:15-25
Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
 
 

 
 

Đức Chúa Jesus phục hồi Phi-e-rơ

Khi ăn xong, Đức Chúa Jesus nói với Si-môn Phi-e-rơ: “Si-môn, con trai của Giăng! Con yêu Ta hơn những người nầy chăng?”

Ông nói với Ngài: “Vâng, thưa Chúa! Ngài biết rằng con yêu mến Ngài.”

Ngài nói với ông: “Hãy chăm sóc những chiên con của Ta.”

Ngài lại hỏi ông lần thứ hai: “Si-môn, con trai của Giăng! Con yêu Ta chăng?”

Ông nói với Ngài: “Vâng, thưa Chúa! Ngài biết rằng con yêu mến Ngài.”

Ngài nói với ông: “Hãy chăn chiên của Ta.”

Ngài nói với ông lần thứ ba: “Si-môn, con trai của Giăng! Con yêu mến Ta chăng?”

Phi-e-rơ buồn bởi vì Ngài hỏi mình đến ba lần: “Con yêu mến Ta chăng?” Ông nói với Ngài: “Thưa Chúa! Ngài biết tất cả mọi sự. Ngài biết rằng con yêu mến Ngài.”

Đức Chúa Jesus nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên của Ta. Thật vậy, thật vậy, Ta nói với con. Khi con còn trẻ, con tự thắt lưng cho mình, và đi đến nơi nào con muốn; nhưng lúc con già, con sẽ đưa tay ra, để người khác thắt lưng cho con, và dẫn con đến nơi con không muốn.”

Ngài nói điều nầy để chỉ về việc ông sẽ chết cách nào để tôn vinh Đức Chúa Trời. Sau khi nói những điều nầy, Ngài nói với ông: “Hãy theo Ta.”

Phi-e-rơ quay lại, thấy môn đồ được Đức Chúa Jesus yêu thương đang theo sau. Đó là người trong bữa ăn tối đã nghiêng mình trên ngực của Ngài và hỏi: “Thưa Chúa, ai là kẻ phản Ngài?”

Khi thấy người đó, Phi-e-rơ hỏi Đức Chúa Jesus: “Thưa Chúa, còn người nầy thì sao?”

Đức Chúa Jesus nói với ông: “Nếu Ta muốn người cứ ở lại cho tới khi Ta đến, thì có can hệ gì đến con? Phần con, hãy theo Ta.”

Vì vậy, có tiếng đồn ra trong các anh em rằng môn đồ nầy sẽ không chết. Tuy nhiên Đức Chúa Jesus không nói với ông rằng: “Người sẽ không chết” nhưng chỉ nói “Nếu Ta muốn người cứ ở cho tới lúc Ta đến thì có can hệ gì đến con?”

Đây chính là môn đồ đang làm chứng về những việc nầy, và đã ghi chép lại những điều nầy. Chúng ta biết rằng lời làm chứng của người là xác thực.

Có nhiều việc khác nữa mà Đức Chúa Jesus đã làm, nếu cứ ghi chép từng việc, ta thiết nghĩ rằng cả thế giới cũng không đủ chỗ để chứa hết những sách được viết ra.

Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top