Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đức Thánh Linh

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đức Thánh Linh

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đức Thánh Linh
Bài Giảng: Đức Thánh Linh
Kinh Thánh: Công Vụ
Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
Xin vui lòng bấm vào tựa đề
Đức Thánh Linh và nút play để nghe bài giảng.
 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top