Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục Sư Võ Ngọc Thiên Ân: Định Hướng Trước Thềm Năm Mới

Mục Sư Võ Ngọc Thiên Ân: Định Hướng Trước Thềm Năm Mới

Tựa đề: Định Hướng Trước Thềm Năm Mới
Kinh Thánh: Thi Thiên 90
Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

Thi Thiên 90

1. Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. 2. Trước khi núi non sinh ra, đất và thế gian được dựng nên; từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời.
 
3. Chúa khiến loài người trở vào bụi tro, và phán rằng: “Hỡi con cái loài người, hãy trở về cát bụi.” 4. Vì một nghìn năm dưới mắt Chúa, khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh ban đêm. 5. Chúa khiến chúng trôi đi như dòng nước lũ; chúng giống như một giấc ngủ, tựa như cỏ mới mọc ban mai. 6. Buổi sáng nó nở bông và tốt tươi; đến chiều nó tàn tạ và khô héo.
 

7. Thật chúng con bị hao mòn vì cơn giận của Chúa; bị kinh hãi vì cơn thịnh nộ của Ngài. 8. Chúa đã đặt gian ác chúng con trước mặt Chúa, để những tội lỗi kín đáo chúng con trong ánh sáng mặt Ngài. 

9. Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng con đều qua đi; năm chúng con tan mất như hơi thở. 10. Tuổi tác của chúng con đến được bảy mươi, còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi, nhưng sự kiêu căng của nó chỉ rước lấy lao khổ và buồn thảm, vì đời người chóng qua, rồi chúng con bay mất đi. 11. Ai biết được sức giận của Chúa? Ai hiểu được cơn giận của Chúa để thêm lòng kính sợ Ngài?
 
12. Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan.  13. Đức Giê-hô-va ôi, xin trở lại! Ngài còn giận cho đến bao giờ? Xin thương xót các đầy tớ Ngài!
 
14. Mỗi buổi sáng, xin sự nhân từ của Chúa làm cho chúng con được thỏa nguyện, thì trọn đời chúng con sẽ hát mừng vui vẻ.
 
15. Xin Chúa làm cho chúng con được vui mừng để bù lại các ngày Chúa làm cho chúng con bị hoạn nạn, và tương xứng với những năm mà chúng con đã thấy tai họa. 16. Nguyện công việc của Chúa bày tỏ ra cho các đầy tớ Chúa, và vinh quang Ngài chói sáng trên con cái họ! 17. Nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng con giáng trên chúng con. Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng con; Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng con.
 
Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top