Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đặt Lại Vấn Đề

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đặt Lại Vấn Đề

 
Tựa đề: Đặt Lại Vấn Đề 
Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 11:1-6
Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
Xin bấm vào tựa đề Đặt Lại Vấn Đề để nghe bài giảng.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top