Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đắc Thắng Thế Gian

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đắc Thắng Thế Gian

palm_leaves_01

Tựa đề: Đắc Thắng Thế Gian
Kinh Thánh: Châm Ngôn 9; Gia-cơ 1; Thi Thiên 90

Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

Xin bấm vào tựa đề Đắc Thắng Thế Gian và nút play để nghe bài giảng

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top