Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Chúa Sáng Tạo

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Chúa Sáng Tạo

earth_04

Tựa đề: Chúa Sáng Tạo
Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 1-2

Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

Xin bấm vào tựa đề và nút play Chúa Sáng Tạo để nghe bài giảng.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top