Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục Sư Võ Ngọc Thiên Ân: Chúa Đã Đến

Mục Sư Võ Ngọc Thiên Ân: Chúa Đã Đến

Nativity_03sTựa đề: Chúa Đã Đến
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 4:16

Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

“Dân ngồi trong bóng tối đã nhìn thấy ánh sáng lớn. Một vầng chân quang đã bừng lên cho những người đang ngồi trong bóng của tử thần.” Ma-thi-ơ 4:16
Xin bấm vào tựa đề Chúa Đã Đến để nghe bài giảng.

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top