Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Chọn Lựa Số Phận

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Chọn Lựa Số Phận

Butterfly_19

Tựa đề: Chọn Lựa Số Phận
Kinh Thánh: Lu-ca 16:19-31

Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

Xin bấm vào tựa đề Chọn Lựa Số Phận và nút play để nghe bài giảng

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top