Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Cần Có Đức Thánh Linh

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Cần Có Đức Thánh Linh

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Cần Có Đức Thánh Linh
Bài Giảng: Cần Có Đức Thánh Linh
Kinh Thánh: Công Vụ
1:4-8
Chúa Nhật: 30/5/1990

Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

 

Thu Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top