Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục Sư Võ Ngọc Thiên Ân: Cám Dỗ

Mục Sư Võ Ngọc Thiên Ân: Cám Dỗ

Chủ đề: Cám Dỗ
Kinh Thánh: I Giăng 2:12-14; Gia-cơ 1:13

Diễn giả:

Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top