Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bởi Đức Thánh Linh

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bởi Đức Thánh Linh

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bởi Đức Thánh Linh
Bài Giảng: Bởi Đức Thánh Linh
Kinh Thánh: Công Vụ
Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

Xin vui lòng bấm vào tựa đề Bởi Đức Thánh Linh và nút play để nghe bài giảng. 

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top