Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi: Phần Kết Luận

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi: Phần Kết Luận

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi: Phần Kết Luận
Tựa đề: Bài Giảng Trên Núi – Phần Kết Luận
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12
Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

Xin vui lòng bấm vào tựa đề:  Bài Giảng Trên Núi – Phần Kết Luận để nghe bài giảng.

Phước Hạnh Thật
(Lu 6:20-23)

1. Khi thấy những đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần, 2. Ngài cất tiếng dạy rằng,

3. “Phước cho những ai nghèo thiếu trong tâm linh, vì vương quốc thiên đàng là của họ.

4. Phước cho những ai than khóc, vì họ sẽ được yên ủi.

5. Phước cho những ai khiêm nhu, vì họ sẽ thừa hưởng đất.

6. Phước cho những ai đói khát sự công chính, vì họ sẽ được no thỏa.

7. Phước cho những ai thương người, vì họ sẽ được thương xót.

8. Phước cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ thấy Ðức Chúa Trời.

9. Phước cho những ai đem lại hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Ðức Chúa Trời.

10. Phước cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì vương quốc thiên đàng là của những người ấy.

11. Phước cho các ngươi khi người ta nhục mạ, bách hại, và lấy mọi điều dữ vu khống các ngươi vì cớ Ta.

12. Hãy hân hoan mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm, bởi họ cũng đã bách hại các vị tiên tri trước các ngươi như vậy.”

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top