Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi – Được No Đủ

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi – Được No Đủ

Bài Giảng Trên Núi – Được No Đủ
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
Sunday – October 13, 1991

Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top