Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi – Phần Mở Đầu

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bài Giảng Trên Núi – Phần Mở Đầu

Bài Giảng Trên Núi – Phần Kết Luận
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
Sunday – September 15, 1991

Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top