Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Phim: Phúc Âm Lu-ca

Phim: Phúc Âm Lu-ca

Phim: Phúc Âm Lu-ca
Nguyên tác: The Gospel of Luke

Bản dịch: King James Version

Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top