Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Giám Lý Việt Nam Lần Thứ 29

Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Giám Lý Việt Nam Lần Thứ 29

UMC_Logo
Thông Báo: 

Đại Hội Thường Niên của Liên Hữu Tin Lành Giám Lý Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ được tổ chức tại First Vietnamese American United Methodist Church, Arlington, Virginia từ ngày 25-28/7/2019.

Chủ đề:  Chu Toàn Chức Vụ.

Địa điểm:  4701 Arlington Blvd., Arlington VA 22203.

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top