Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Thông Báo: Đại Hội Giám Lý Tin Lành Việt Nam tại Hoa Kỳ – Năm 2018

Thông Báo: Đại Hội Giám Lý Tin Lành Việt Nam tại Hoa Kỳ – Năm 2018

UMC_Logo
Đại Hội Tin Lành Giám Lý Việt Nam Tại Hoa Kỳ năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 26-29/7/2018 tại Good Shepherd United Methodist Church, Westminster, CA.  Chương trình tổng quát của đại hội như sau.

July 26, 2018:

Chiều: Ghi danh và họp Ban Chấp Hành

Tối: Hiệp nguyện các mục sư.

July 27, 2018:

Sáng: Hội thảo và huấn luyện Mục Vụ Cao Niên

Chiều: Sinh hoạt Truyền Giáo và bầu cử

Tối: Lễ Khai Mạc – Mục sư Nguyễn Vạn Tân

July 28, 2018:

Sáng: Hội thảo

  • Tiến Về Phía Trước – Mục sư Đặng Ngọc Báu.

Chiều:

  • Sinh hoạt các đoàn
  • Ngợi khen, tạ ơn và làm chứng.

Tối: Lễ Thờ Phượng Thanh Niên – Mục sư Lui Trần

July 29, 2018:

Sáng: Lễ Bế Mạc – Giám mục Grant Hagiya

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top