Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Thông Báo: Đại Hội Tin Lành Giám Lý Việt Nam Tại Hoa Kỳ 2016

Thông Báo: Đại Hội Tin Lành Giám Lý Việt Nam Tại Hoa Kỳ 2016

UMC_Logo
Đại Hội Tin Lành Giám Lý Việt Nam Tại Hoa Kỳ 2016 sẽ diễn ra từ ngày 7-10/7/2016 tại Charlotte, North Carolina.  Chương trình tổng quát của đại hội như sau.

July 7, 2016:

Chiều: Ghi danh.

Tối: Hiệp nguyện các mục sư.

July 8, 2016:

Sáng: Hội thảo: Tìm Hiểu Nhu Cầu Thế Hệ Tương Lai

Chiều: Thăm viếng Thư Viện Billy Graham

Tối: Lễ Khai Mạc

July 9, 2016:

Sáng: Hội thảo

  • Các mô hình Hội Thánh đa ngôn ngữ.
  • Lãnh đạo và quản trị Hội Thánh trong giai đoạn giao thời.
  • Phấn hưng Hội Thánh.

Chiều:

  • Họp các ban
  • Hội thảo: Phấn hưng Hội Thánh.
  • Lược trình sinh hoạt các Hội Thánh.

Tối: Lễ Thờ Phượng

July 10, 2016:

Sáng: Lễ Bế Mạc

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top