Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Giám Lý Việt Nam Lần Thứ 24

Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Giám Lý Việt Nam Lần Thứ 24

DHGL_2014
Thông Báo: 

Đại Hội Thường Niên của Liên Hữu Tin Lành Giám Lý Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ được tổ chức tại Trinity United Methodist Church, Pomona, California từ ngày 27-29/6/2014.

Địa điểm:  676 N. Gibbs Street, Pomona, CA 91767.

Chủ  đề của đại hội là Trang Bị Để Phục Vụ Hữu Hiệu.

Chương trình tổng quát của Hội Đồng như sau.

Thứ Sáu: 27/07/2014
8:00 am – 9:00 am
Tĩnh Nguyện: Mục sư Nguyễn Xuân Sơn.
9:00 am – 11:00 am
Huấn Luyện: Năm Nguyên Tắc Quan Trọng Để Biến Đổi – Kay Kotan
11:00 am – 12:00 pm
Thuyết Trình và Thảo Luận
1:30 pm – 5:00 pm
Thuyết Trình, Thảo Luận và Bầu Cử
7:30 pm -10:00 pm – Nghi Thức Khai Mạc
Hướng Dẫn: Mục sư Nguyễn Vạn Tân
Giảng Luận: Giám mục Minerva Garza Carcaño
Thông Dịch: Mục sư Đặng Ngọc Báu

Thứ Bảy: 28/07/2014
8:00 am – 9:00 am
Tĩnh Nguyện: Mục sư Trần Trọng Luật.
9:00 am – 12:00 am
Huấn Luyện: Phát Triển Hội Thánh – Kay Kotan
1:30 pm -5:45 pm
Sinh Hoạt Các Đoàn
7:30 pm – 10:00 pm: Đêm Truyền Giáo
Hướng Dẫn: Mục sư Văn Tùng
Thuyết Trình: Mục sư Tô Văn Út, Bác sĩ Đào Đoàn Viên, Mục sư Văn Tùng, Kay Kotan

Chúa Nhật: 29/07/2014
8:00 am -12:00 pm
Hướng Dẫn: Mục sư Lê Văn Thanh
Giảng Luận: Mục sư Lê Thiện Dũng
Nghi Thức Bế Mạc

UMC_Logo

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top