Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Thông Báo: Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Baptist Việt Nam – 2016

Thông Báo: Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Baptist Việt Nam – 2016

VietBaptistConference2016
Thông Báo

Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Baptist Việt Nam Lần Thứ 32

Sẽ được tổ chức từ ngày 30/6/-3/7/2016
Tại Marriott Hotel: 3201 South 176th Street Seattle, Washington 98188

Chủ đề của Đại Hội là Phục Hưng Hội Thánh

Các diễn giả:

Mục sư Nguyễn Tấn Dương
Mục sư Đoàn Hưng Linh
Mục sư Ngô Việt Tân

Mọi chi tiết về đại hội, xin tham khảo tại: Đại Hội Baptist – 2016  

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top