Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Via Dolorosa – Trumpet & Piano

Via Dolorosa – Trumpet & Piano

Tựa đề: Đường Thương Khó
Nguyên tác: Via Dolorosa
Sáng tác: Billy Sprague & Niles Borop
Trumpet: Douglas Lira
Pianist: Felipe Paccagnella

Via Dolorosa

Down the Via Dolorosa
In Jerusalem that day
The soldiers tried to clear
That narrow street
But the crowd pressed in to see
This Man condemned
To die on Calvary

He was bleeding
from a beating,
There were stripes upon His back
And He wore a crown of thorns
upon His head
And He bore with every step
The scorn of those
Who cried out for His death

Chorus:
Down the Via Dolorosa
Called the way of suffering
Like a lamb came the Messiah,
Christ the King,
But He chose to walk
That road out of His love
For you and me.
Down the Via Dolorosa,
All the way to Calvary.

The blood that would cleanse
The souls of all men
Made its way through
The heart of Jerusalem.

Đường Thương Khó

Trời chang nắng đường Dolorosa
Trong Giê-ru-sa-lem hôm ấy,
Quân lính và gươm giáo
Chen lộn trong đám đông,
Và người ta tranh nhau giành xem,
Giê-xu mang thánh giá
Đi lên đồi Gô-tha. . .

Bàn chân bước vẹo xiêu
Huyết tuôn dài.
Lưng Ngài hằn từng lằn roi máu ,
Mồ hôi thấm vào trong mão gai
Ngài mang đớn đau…
Người cười vui, bêu môi gièm chê,
Lúc Giê-xu lết chân
Trong âm thầm khổ đau ……

Điệp Khúc:
Trời chang nắng đường Dolorosa,
Tên đường mang sầu đau cay đắng,
Đường hoang vắng còn vang
Tiếng chân của Giê-xu Christ.
Ngài vui đếm những bước âm thầm
Trong tình mến yêu,
Xót thương, kiếp người,…
Và hôm ấy đường Dolorosa,
Ngài bước đi, lên Gô-gô-tha.

Vết hằn Ngài vui cam,
Chịu hình cho nhân gian,
Thập giá mang Ngài
In bóng trên Giê-ru-sa-lem…

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

How to Read Piano Sheet Music

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top