Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Vì Mọi Điều Ngài Đã Làm

Vì Mọi Điều Ngài Đã Làm

Tựa đề: Vì Mọi Điều Ngài Đã Làm
Nguyên tác: For All You’ve Done
Sáng tác: John Reuben Morgan (Hillsong)
Lời Việt: David Đông 2006
Trình bày: Cao Thu Hằng

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top