Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Vì Dân Tộc Mình

Vì Dân Tộc Mình

Lời Ban Biên Tập:
Ngày 9/3/2012 là ngày lễ Phu-rim của người Do Thái. Trong ngày này, người Do Thái có phong tục giúp những người bất hạnh hơn mình. Mời bạn suy gẫm bài viết dưới đây liên quan đến Mạc-đô-chê, người đã công bố việc thành lập lễ Phu-rim.

Tìm việc tốt lành cho dân tộc mình (Ê-xơ-tê 10:3)

Mạc-đô-chê là một người yêu nước chân chánh, do đó vào thời vua A-suê-ru trị vì, khi được nâng lên địa vị cao trọng, Mạc-đô-chê đã dùng uy quyền của mình để làm thăng tiến sự thạnh vượng cho dân Y-sơ-ra-ên. Trong vấn đề nầy, ông giống như Chúa Jêsus, Ðấng ngự trên ngôi vinh quang của Ngài nhưng không tìm kiếm ích lợi riêng, mà chỉ sử dụng quyền năng để giúp những người thuộc về Ngài.

Thật là điều tốt nếu mỗi Cơ Đốc nhân đều là một Mạc-đô-chê cho Hội Thánh, luôn luôn dùng khả năng của mình có để mang lại sự hưng thạnh của Hội Thánh. Một số người được đặt vào địa vị có ảnh hưởng, phong lưu, giàu sang; mong sao những người ấy sẽ tôn vinh Chúa của mình tại những nơi cao trọng trên đất này và làm chứng về Chúa Jêsus cho những nhân vật quan trọng.

Một số người khác lại được điều tốt hơn bội phần, tức là được thông công mật thiết với Vua của các vua. Mong rằng những người ấy sẽ cầu thay mỗi ngày cho những người yếu đuối trong dân Chúa là những người đang nghi ngờ, gặp cám dỗ và chưa được an ủi. Khi họ cầu thay khẩn thiết cho những người đang ở trong tối tăm không dám đến gần ngôi thi ân, kết quả vinh quang sẽ dành cho họ.

Các tín hữu có học vấn có thể phục vụ Chúa nếu họ đặt tài năng mình để tạo những phúc lợi chung, chia sẻ kiến thức phong phú thiên thượng của họ cho những người khác, dạy họ về những điều thuộc về Ðức Chúa Trời.

Người thấp nhứt trong Y-sơ-ra-ên của chúng ta ít ra cũng có thể tìm cầu sự yên vui cho dân tộc mình; và nếu người ấy không thể dâng vật gì khác hơn nữa, thì ước nguyện của người ấy cũng được Chúa vui nhận.

Người tín hữu giống như Ðấng Christ và có một đời sống phước hạnh hơn hết là người chấm dứt việc sống chỉ cho riêng mình. Ai đem phước hạnh đến cho người khác mà lại không nhận phước hạnh cho chính mình hay sao. Mặt khác, việc chú tâm tìm lợi ích quan trọng cho riêng mình là điều ác, không hề đem hạnh phúc cho ta, đường lối đó mang lại tai hại và đau khổ.

Thưa bạn, đây là lúc tôi muốn hỏi bạn có tận dụng các tài năng tốt nhứt của mình để mưu cầu sự thạnh vượng cho hội thánh trong khu vực bạn sống hay không? Tôi tin rằng bạn đã không sai lầm bằng cách gây ra cay đắng hoặc tai tiếng cho hội thánh, cũng không làm suy yếu hội thánh bằng tinh thần vô trách nhiệm của mình.  Thưa bạn, hãy hiệp một với những người nghèo trong Chúa, vác cây thập tự giúp họ, làm mọi điều tốt bạn có thể làm được cho họ, thì bạn sẽ không mất phần thưởng đâu.

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày

 

 

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top