Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » Hát Mừng Tôn Vinh Chúa

Hát Mừng Tôn Vinh Chúa

Tựa đề: Joyful, Joyful, We Adore Thee (Anh)
Hát Mừng Tôn Vinh Chúa (Việt)
Nhạc: Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Lời Anh: Henry Van Dyke
Lời Việt: Vũ Đức Nghiêm

Joyful, Joyful, We Adore Thee

1.    Joyful, joyful, we adore thee,
God of glory, Lord of love;
hearts unfold like flowers before thee,
opening to the sun above.
Melt the clouds of sin and sadness;
drive the dark of doubt away.
Giver of immortal gladness,
fill us with the light of day!

2.    All thy works with joy surround thee,
earth and heaven reflect thy rays,
stars and angels sing around thee,
center of unbroken praise.
Field and forest, vale and mountain,
flowery meadow, flashing sea,
chanting bird and flowing fountain,
call us to rejoice in thee.

3.    Thou art giving and forgiving,
ever blessing, ever blest,
well-spring of the joy of living,
ocean depth of happy rest!
Thou our Father, Christ our brother,
all who live in love are thine;
teach us how to love each other,
lift us to the joy divine.

4.    Mortals, join the mighty chorus
which the morning stars began;
love divine is reigning o’er us,
binding all within its span.
Ever singing, march we onward,
victors in the midst of strife;
joyful music leads us sunward,
in the triumph song of life.

 Hát Mừng Tôn Vinh Chúa

1. Dâng lên muôn tiếng hát tôn vinh ca ngợi
Tình yêu Cứu Chúa vinh quang.
Tim ta như những đóa hoa thơm dâng Ngài
Đẹp như ánh dương ngập tràn.

Xua tan những buồn lo như áng mây mờ
Tàn theo bóng đêm bao điều nghi ngờ.
Dâng lên Thiên Chúa kính yêu trong tâm hồn
Hòa muôn tiếng ca rộn ràng.

2. Muôn dân trên thế giới tôn vinh danh Ngài
Trời cao đất thấp chung vui.
Trăng, sao, thiên sứ đứng chung quanh Ngôi Trời
Ngợi ca Chúa Cha đời đời.

Bao la cánh rừng xa, thung lũng, chân đồi,
Trùng dương, núi cao dâng lời ca ngợi.
Rộn ràng con suối hát, chim vui ca mừng
Tình yêu Chúa Cha tuyệt vời.

www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top