Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Vũ Đức Nghiêm: Eloi! Eloi! Lamasabachthani

Vũ Đức Nghiêm: Eloi! Eloi! Lamasabachthani

Tựa đề: Eloi! Eloi! Lamasabachthani
Nhạc và lời: Vũ Đức Nghiêm
Trình bày: Vũ Thơ Trinh

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top