Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Chừng Nào Tôi Còn Sống

Chừng Nào Tôi Còn Sống

Nguyên tác; Chừng Nào Tôi Còn Sống
Thi Thiên 91; 146:2

Nhạc và lời: Vũ Đức Nghiêm
Trình bày: Ha Ghim & Kinh Kha

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top