Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 11/07/2024

Cầu Nguyện – Ngày 11/07/2024

Cầu Nguyện – Ngày 11/07/2024

Thứ Năm, 11/7/2024

HT Vancouver (C&MA), British Columbia, MS Trần Hoàng Lưu; HT Burnaby (C&MA), MSNC Nguyễn Đăng Cao QN, MS Phan Thượng Hưng ĐT trách mục vụ Anh ngữ; HT Langley (C&MA), MS Nguyễn Tuấn Khang QN, MSTS Lâm Quang Trung PT. Xin Chúa ban ơn trên người chăn, cho các sinh hoạt nhóm nhỏ phát triển tốt, cho con dân Chúa ham thích Lời Ngài, và tích cực chia sẻ Phúc Âm.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top