Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 07/07/2024

Cầu Nguyện – Ngày 07/07/2024

Cầu Nguyện – Ngày 07/07/2024

Chúa Nhật, 07/7/2024

HTTL Hamilton, chưa có QN; HT Risen (HT nói tiếng Anh), MSNC John Đoàn. Xin Chúa cho con dân Chúa dành thì giờ học Lời Ngài hầu đời sống tâm linh lớn mạnh, vững vàng để có thể tham dự những CT huấn luyện Chứng Ðạo Sâu Rộng, và tích cực đi ra chia sẻ về Chúa cho đồng bào trong vùng.

Ðại Hội Báp-tít bế mạc hôm nay. Xin Chúa giúp tôi con Chúa trở về gây dựng HT địa phương với tinh thần “Trưởng Thành” như chủ đề của ĐH hầu giúp HT tiến mạnh trong tương lai; xin Chúa đưa đường mọi người trở về bình an.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top