Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 25/06/2024

Cầu Nguyện – Ngày 25/06/2024

Cầu Nguyện – Ngày 25/06/2024

Thứ Ba, 25/06/2024

H. Cái Bè: HT Cái Bè, MSNC Cao Hoàng Vũ QN; HTN Mỹ Lợi B, NTĐ Trương Thị Ma Na ĐT. Xin Chúa thêm ơn trên đầy tớ Chúa trong sự giảng dạy và nuôi dưỡng đời sống tâm linh con dân Chúa, xin Chúa giúp con cái Chúa trung tín học và làm theo Lời Ngài để được vững vàng trong đức tin.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top