Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 23/06/2024

Cầu Nguyện – Ngày 23/06/2024

Cầu Nguyện – Ngày 23/06/2024

Chúa Nhật, 23/06/2024

H. Thạnh Hóa: HTN Thạnh Phước, MSNC Lê Thanh Nam QN. H. Thủ Thừa: HTN Thủ Thừa, MSNC Đoàn Thành Tín QN. Xin Chúa giúp đầy tớ Chúa hết lòng yêu kính Chúa để nuôi dưỡng bầy chiên lớn lên trong Lời Ngài, cho HT phát triển việc học Lời Chúa qua các nhóm nhỏ, Trường Chúa Nhật, và giờ tĩnh nguyện để HT được nóng cháy, được Chúa thêm năng lực để phá bỏ tinh thần trì trệ, và đẩy mạnh công tác chứng đạo cá nhân.

Xin cầu nguyện cho các HT Tư Gia trong tỉnh Long An. Xin Chúa cho được dễ dàng trong mọi sinh hoạt và thờ phượng Chúa. Xin Chúa thêm ơn sức mới trên đầy tớ Ngài, giúp con cái Chúa dành thì giờ học Lời Chúa, trung tín giữ mình sống theo Lời Chúa dạy để đức tin vững vàng, và gây dựng gia đình trong nếp sống tin kính.

HÐ Giáo Hạt lần thứ 49 có giờ thờ phượng sáng nay. Xin Chúa ban thần quyền trên diễn giả, cho con dân Chúa nhận được sức sống từ Lời Chúa. Xin Chúa cho từng CT hôm nay được Chúa thăm viếng.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top