Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 28/05/2024

Cầu Nguyện – Ngày 28/05/2024

Cầu Nguyện – Ngày 28/05/2024

Thứ Ba, 28/5/2024

HT Perth, MS Nguyễn Hữu David. Xin Chúa ban năng quyền, đồng công với người chăn trong việc mở rộng Nước Chúa và nuôi dưỡng bầy chiên; cho công tác chăm sóc tân tín hữu được tốt; cho công tác đào tạo, huấn luyện các tín hữu phục vụ Chúa hữu hiệu hơn.

HTTL Tây Úc, TĐ Lê Huy Khanh. Cảm tạ Chúa cho HT sinh hoạt tốt đẹp và phước hạnh. Xin Chúa cho HT phát triển ngày càng hơn.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top