Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 13/05/2024

Cầu Nguyện – Ngày 13/05/2024

Cầu Nguyện – Ngày 13/05/2024

Thứ Hai, 13/5/2024

Bang Australia Capital: HTTLVN ACT Canberra, MS Võ Đức Trí rời HT sang Mỹ giữa tháng Tư. Xin Chúa đưa dẫn đầy tớ khác của Ngài đến chăm lo HT. Xin cầu nguyện cho tinh thần yêu mến Chúa của con cái Ngài qua sự ham mến học Lời Ngài và tham gia các lớp cầu nguyện; xin Chúa cho con cái Chúa trung tín bước đi với Chúa và luôn nương cậy nơi Ngài.

HTTL Cabramatta, MS Huỳnh Cẩm Phong, MS Đoàn Trung Chánh. Xin Chúa ban sức mới trên người chăn, ơn dẫn dắt bầy chiên đi trong đường lối Ngài; cho con dân Chúa có tinh thần khao khát Lời Ngài, yêu thương, hiệp tác xây dựng, và mở rộng Vương Quốc Chúa.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top