Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 03/05/2024

Cầu Nguyện – Ngày 03/05/2024

Cầu Nguyện – Ngày 03/05/2024

Thứ Sáu, 03/5/2024

Các HT tại Úc Đại Lợi. HTTLVN Sydney (CMA), MS Lê Thiện Tuyến QN, MS Nguyễn Phan Thi phụ tá (PT). Cảm tạ Chúa cho sinh hoạt HT ổn định sau thử thách. Xin Chúa cho CT chăm sóc tân tín hữu và CT huấn luyện của HT được kết quả tốt. Xin Chúa cho sớm có người chăn. Xin Chúa cho HT có thêm người phục vụ Ngài, và cho giữa HT và cộng đồng VN có mối liên hệ gần gũi.

HTTL Tình Thương (CMA), MS Lê Thiện Tuyến QN, MS Nguyễn Phan Thi phụ tá (PT). Xin Chúa cho các CT huấn luyện, CT truyền giảng được tổ chức tốt đẹp; cho ban mục vụ của HT được đầy ơn Chúa. Xin Chúa cho có thêm người vào HT.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top