Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 24/04/2024

Cầu Nguyện – Ngày 24/04/2024

Cầu Nguyện – Ngày 24/04/2024

Thứ Tư, 24/4/2024

Huyện (H. ) Bình Chánh: HT An Hạ, MS Huỳnh Văn Nhúm; HT Lê Minh Xuân, MSNC Trương Công Minh; ÐN Tân Nhựt, MS Phạm Trọng Huy KN. Xin Chúa thêm ơn sức trên người chăn, và xin cho con dân Chúa góp phần tích cực với đầy tớ Chúa trong việc gây dựng và phát triển HT, xin Chúa giúp con cái Chúa dành thì giờ học Lời Chúa, trung tín giữ mình sống theo Lời Chúa dạy, tích cực chia sẻ niềm tin.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top