Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tin Tức » Tin Tức Hội Thánh » Lịch Cầu Nguyện » Cầu Nguyện – Ngày 24/03/2024

Cầu Nguyện – Ngày 24/03/2024

Cầu Nguyện – Ngày 24/03/2024

Chúa Nhật, 24/3/2024

Lễ Lá (Palm Sunday) — Tuần Thánh. HT Chúa khắp nơi cùng kỷ niệm ngày Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem, bắt đầu đoạn đường thương khó và thập tự giá. Xin Chúa giúp mỗi con dân Chúa chuẩn bị tấm lòng để đi vào những ngày kỷ niệm sự thương khó và hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin Chúa ban phước cho CT thờ phượng của các HT sáng nay đưa con dân Chúa đến gần Ngài hơn trong sự thờ phượng. Xin cầu nguyện cho chính mình tiếp tục dọn mình bước vào Mùa Thương Khó và Phục Sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin cầu nguyện ít nhất cho một thân hữu mà mình muốn chia sẻ về sự chết và sự tha tội của Chúa cho họ.

Thánh Kinh Hội Việt Nam (Vietnam Bible Society). Xin Chúa cho Bản Kinh Thánh Truyền Thống Hiệu Đính được phổ biến rộng rãi tại Việt Nam và hải ngoại. Xin Chúa cho những dự án phiên dịch KT cho những sắc tộc sớm được hoàn tất và có thêm tài chánh để in KT hầu đáp ứng được nhu cầu KT tại Việt Nam.

 
Trích Lịch Cầu Nguyện
Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top